Nordiska Rådets utskott

Ut late ilisciendi aut ut porro verae dusae ommolor aut parchil ea vel il est magniae pliciaes dolorum aut es sitiore pudipis sinctatur accum simille nditiaspidus parcit, qui te voluptae nossit re pa quia con nobitis trumqui to mi, simagnis et am ullam explaboresti cuptatis in culparchilis nest, inumqui autemporem as ut ad que volore natias pratur, tem fugitatia sum, officium voluptati omnihitat possi re perfero vitios nobis atibus sitatur, con rem recusant.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden inom kultur, forskning och utbildning, grund- och sekundärskolan, vuxenutbildning och folkupplysning – härunder frågor om språksamarbete, nya medier, kompetensutveckling och innovation i utbildning. Utbildning och upplysning är i många hänseenden vägen till ett bra arbetsliv och därmed även vägen till ett bra ungdoms-, vuxen- och familjeliv, där individens välfärd inte hotas på grund av exempelvis arbetslöshet, fattigdom eller missbruk. Utskottet sysselsätter sig också med civilsamhället och frivilliga krafter och insatser i och med att de två faktorerna spelar en väsentlig roll i ett demokratiskt välfärdssamhälle. Idrott, språk, film och medier, allmän och mångfaldig konst och kultur, barn- och ungdomskultur hör också till arbetsområdena för Utskottet för kunskap och kultur i Norden.
Utskottets ärenden och dokument


Utskottet för ett hållbart Norden

Utskottet arbetar med ämnen och ärenden som berör miljö- och naturskydd, naturresurser – härunder utnyttjande av naturresurser inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Klimatfrågor är också en viktig del av arbetet – härunder konsekvenserna av klimatförändringar som i synnerhet berör de nordligaste områdena av Norden som exempelvis Grönland och avsmältningen av inlandsisen, men som även har konsekvenser globalt och som resulterar i till exempel klimatflyktingar. Konsumenträttigheter, fiskeriförvaltning, lantbrukspolitik, livsmedel, atomsäkerhet, biologisk mångfald och hållbarhet är ämnen och teman som Utskottet för ett hållbart Norden också fokuserar på. Arbetet handlar om både nordiska och globala utmaningar och lösningsmodeller inom ovannämnda områden.

Utskottets ärenden och dokument


Kontakta Nordiska Rådets utskott här (kräver medlemskap och lösenord).